Ćwiczenia i pokazy

Ćwiczenia strażaków ochotników na kursie podstawowym 

Szkolenie podstawowe trwało przez trzy miesiące, rozpoczynając 13 marca i kończąc 11 maja. Kurs rozpoczęła grupa 88 strażaków z 11 jednostek, które są włączone do KSRG. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy. Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele. Część zajęć była prowadzona w siedzibie KM PSP w Kaliszu (zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne), natomiast pozostałe godziny były przeznaczone na utrwalanie przerobionego materiału w ramach systemu e-lerning. W sumie cały kurs obejmował 104 godz. lekcyjne i był realizowany jednoetapowo. Egzamin składał się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik kursu musiał rozwiązać test wiadomości teoretycznych, uzyskanie pozytywnej oceny umożliwiło dopuszczenie słuchacza do zajęć praktycznych. Niestety nie obyło się bez poprawek. Druga część egzaminu to praktyka. Strażacy w grupach pięcioosobowych (dwie roty i dowódca) musieli wykonać dwa ćwiczenia. Pierwsze to pożar mieszkania na 1 piętrze - ćwiczenie dla dwóch zastępów, natomiast drugie to pożar samochodu na drodze publicznej - ćwiczenie dla jednego zastępu. 
Ze względu na powódź przesunięto terminy egzaminów, które ostatecznie przeprowadzono 15 maja, 12 czerwca i 19 czerwca. W sumie szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 81 strażaków. 

 

Informacje i zdięcia pochodzą od kpt. Radosław Marek ze strony http://www.kalisz.psp.wlkp.pl/